Activiteiten en projecten

Taal op school

Op onze school verkennen we een wereld van talen en verbreden we onze culturele horizonten! Onze talenrichtingen bieden een boeiende en dynamische leerervaring die studenten voorbereidt op een grenzeloze wereld vol mogelijkheden.

Of je nu gefascineerd bent door de finesse van de Franse literatuur, de intrigerende klanken van het Spaans of de wereld van de Duitse cultuur, we hebben voor elk wat wils.

Onze toegewijde leerkrachten zijn gepassioneerde experts die je begeleiden op je reis naar taalbeheersing en interculturele competentie.

Ontdek onze projecten!

CLIL staat voor Content Language Integrated Learning, en betekent dat een niet-taalvak wordt onderwezen in een andere taal dan het Nederlands.

Onze school is officieel erkend als CLIL-school. Concreet bieden we op onze school de volgende vakken in CLIL-vorm aan:

 • in het derde en het vierde jaar: geschiedenis in het Engels
 • in het vijfde jaar: fysica in het Engels
 • in het zesde jaar: fysica in het Engels en islamitische godsdienst in het Frans

De keuze voor een CLIL-traject is vrijblijvend: wie dat wil, kan de vakken in kwestie gewoon ook in het Nederlands volgen. Toch moedigen we onze leerlingen aan om voor de CLIL-optie te kiezen omdat wetenschappelijk bewezen is dat lessen in een vreemde taal heel wat positieve effecten hebben:

 • Leerlingen die (een) CLIL-vak(ken) volgen, ontwikkelen een brede talenkennis, een rijke woordenschat en durven meer te spreken in een vreemde taal. Ze krijgen meer inzicht in theoretische teksten in verschillende talen, en kunnen die dus ook vlotter verwerken.
 • De lessen in een andere taal volgen, heeft geen negatieve invloed op de ontwikkeling van de kennis en de vaardigheden voor dat vak. Dat geldt ook voor leerlingen die niet zo’n sterk taalgevoel hebben.
 • We bereiden onze leerlingen voor op hoger onderwijs, en ook daar wordt steeds vaker in andere talen (vooral Engels) lesgegeven. Een CLIL-traject in het secundair onderwijs legt een sterke basis om succesvol met die realiteit om te gaan.

Hoe meer talen je kent, hoe vrijer je wordt in je hoofd. Want talen openen het venster van de wereld, maken je meer mens onder de mensen.

GO! atheneum Dendermonde zet in op talen. We doen dit dag na dag in onze reguliere schoolwerking o.a. door een actief en evenwichtig uitgebouwd talenbeleid – maar ook in een specifiek talenproject in de 2e graad Economie-Talen en Latijn-Talen.

T@@lent is projectmatig opgebouwd met bijzondere aandacht voor vaardigheidsonderwijs. Het krijgt vorm in het Nederlands, het Frans en het Engels. De inhoudelijke invulling is verschillend in het 3e en het 4e jaar. We bewaken hierbij een duidelijke, opbouwende leerlijn.

Thema’s die o.a. aan bod komen zijn:

 • kranten maken in de klas – mondelinge en schriftelijke journalistieke taalvaardigheid
 • de presidentsverkiezingen – debattechnieken
 • schrijfprojecten in het Frans en Engels
 • gidsen in Parijs – Franse taalvaardigheid

Dit zeer waardevolle project omvat drie lesuren per week. Het draagt bij tot een nog betere profilering van onze studierichtingen ‘Talen’ binnen onze school.

Taal en Cultuur is een verderzetting van T@@lent. Het uitgangspunt hierbij is dat binnen de Moderne Talen (Economie-Talen, Latijn-Talen en Wetenschappen-Talen en Moderne Talen) het talenonderwijs één samenhangend geheel vormt. Daarom werken we met de moderne (vreemde) talen naar gezamenlijke doelen.

Taal en Cultuur vertaalt de specifieke en vakgebonden eindtermen voor Frans en Engels. Door vooral competentiegericht te werken, trekken wij resoluut de kaart van de onderwijsvernieuwing. Bovendien duiken we dieper in taal en ontdekken de finesses van de vreemde talen en de cultuur. 

In de klassen Moderne Talen ontrafelen we de taaltechnologieën.

We hanteren aangepaste evaluatiemethodes waarbij we een significante plaats voorzien voor zelfreflectie en zelfregulatie.

We willen met dit project een bijdrage leveren tot het realiseren van de sleutelcompetenties:

 • communicatie in de vreemde talen
 • digitale competenties
 • leercompetenties
 • sociale – en burgerschapcompetenties
 • ontwikkelen van initiatief en ondernemerschap
 • cultureel bewustzijn en culturele expressie

Het is een algemeen gegeven: het beheersingsniveau van de tweede landstaal bij de Vlaamse jongeren gaat zienderogen achteruit. GO! atheneum Dendermonde brengt daarom de leerlingen regelmatig met Franstalige ‘native speakers’ in dialoog.

Parijs

Dit doen wij door o.a. alle vijfdejaars een mini-taalonderdompeling te geven in cultuurstad Parijs. Leerlingen zullen hier gidsen in het Frans, de plaatselijke bevolking interviewen en diverse andere communicatieve opdrachten uitvoeren.

Athenée Royal de Waterloo en de Braine-l’Alleud

De uitwisseling met Athenée Royal de Waterloo start in het vijfde jaar en loopt door in het zesde jaar. In eerste instantie maken de leerlingen filmpjes in het Frans waarin ze zichzelf, Dendermonde en de school voorstellen. De leerlingen van de school uit Waterloo en Braine-l’ lleud doen hetzelfde, maar dan in het Nederlands. In de loop van het schooljaar blijven de leerlingen contact houden via filmpjes, mailtjes of wisselen ze al eens een creatieve opdracht uit. 

 Het hoogtepunt van dit uitwisselingsproject is de jaarlijkse ontmoeting: in het vijfde jaar brengen de leerlingen een bezoek aan de partnerschool in Wallonië en in het zesde jaar komt de Waalse school op bezoek. Op het programma staan diverse activiteiten zoals een gezamenlijk ontbijt, speeddate, (taal)spelletjes, sport, wandelzoektocht, bezoek aan de Leeuw van Waterloo, … 

De bedoeling achter dit hele project gaat verder dan het vergroten van de communicatieve kennis in de andere landstaal. In contact komen met jongeren uit een ander taalgebied, elkaar leren kennen en vooroordelen wegnemen, nieuwe (langdurige) vriendschappen smeden… een uitwisselingsproject biedt zovéél uitdagingen en kansen! Ondanks de zeer hoge pedagogische eisen die een dergelijk project aan haar team vraagt, motiveert het geloof in de absolute meerwaarde voor elke individuele leerling, de klasgroep, de school én de samenleving, het leerkrachtenteam om hier jaar na jaar haar schouders onder te zetten.

Onze missie

Met interactieve lessen, boeiende activiteiten en mogelijkheden voor culturele uitwisselingen, bieden we een stimulerende omgeving waarin je je vaardigheden kunt ontwikkelen. We streven ernaar om onze leerlingen te voorzien van de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om te gedijen in een wereld die steeds meer meertalig en internationaal wordt.