Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

Leerlingen­begeleiding

Trust

Peer support

We gaan op zoek naar leerlingen die anderen graag helpen, die samen willen bouwen aan een warm en veilig schoolklimaat. De kandidaten krijgen een training, georganiseerd door de leerlingenbegeleiders. Tijdens deze vorming krijgen ze concrete tips om medeleerlingen socio-emotionele ondersteuning te bieden.

TRUST is één van onze initiatieven tot leerlingenparticipatie. De werking is gericht op ‘peer support’. Het TRUST-team is gevormd door en voor leerlingen.

Jaarlijks doen de leerlingenbegeleiders een oproep op onze school: wie wil als vertrouwensleerling het TRUST-team versterken?

We geloven als school in het sterk effect van ‘peer support’. ‘Peers’ zijn namelijk op vele manieren gelijk aan elkaar: ze hebben hetzelfde niveau van ontwikkeling en behoren tot dezelfde sociale groep. Deze gelijkheid verlaagt de drempel om hulp te vragen.

Trust
in beeld

Een vertrouwensleerling kan:

  • een luisterend oor bieden
  • tips delen om te leren omgaan met een leerstoornis
  • bemiddelen bij het oplossen van ruzies
  • mee nadenken over initiatieven om onze school nog fijner, positiever en veiliger te maken

Uiteraard zijn vertrouwensleerlingen geen hulpverleners. Zij hebben niet de verantwoordelijkheid om problemen op te lossen.

Het TRUST-team vormt een extra hulpkracht op onze school, in nauwe verbinding met het leerlingenbegeleidingsteam. Als vertrouwensleerling vang je signalen op, ondersteun je, maar verwijs je ook door wanneer nodig.