Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

Leerlingen­begeleiding

Klastitularis

Meer dan alleen leraar

Klastitularissen zijn meer dan alleen leraar. Ze zijn een mentor, een vertrouwenspersoon en een gids. Ze staan dicht bij de leerlingen, leren hen niet alleen academische kennis, maar ook levensvaardigheden, sociale competenties en emotionele intelligentie.

We geloven dat de rol van een klastitularis van grote waarde is in de schoolloopbaan van onze leerlingen. Als secundaire school begrijpen we dat de tienerjaren een cruciale periode zijn voor persoonlijke groei, academische ontwikkeling en het vormen van identiteit. Daarom koesteren we de rol van de klastitularis als een sleutelelement in het ondersteunen en begeleiden van onze leerlingen op hun reis naar volwassenheid.

Door een nauwe band op te bouwen met elk lid van hun klas, begrijpen klastitularissen de unieke behoeften, sterke punten en uitdagingen van elke leerling.

Onze klastitularissen spelen een integrale rol in het creëren van een ondersteunende en inclusieve leeromgeving. Ze moedigen samenwerking aan, stimuleren zelfreflectie en bevorderen een cultuur van respect en begrip. Door regelmatige gesprekken, individuele begeleiding en groepsactiviteiten helpen ze leerlingen hun potentieel te realiseren en zelfverzekerdheid op te bouwen.

Op onze school geloven we in de kracht van samenwerking. Onze klastitularissen werken nauw samen met collega’s, ouders en externe ondersteuningsdiensten om het welzijn van onze leerlingen te waarborgen.