Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

Activiteiten en projecten

Film & cultuur

Waar cultuur en creativiteit samenkomen

Cultuuroverdracht speelt een essentiële rol in het vormen van betrokken burgers in onze samenleving. 

Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.

Filosofie

Bij ons telt cultuur niet alleen als een verrijking van het individu, maar ook als een motor voor onze kenniseconomie. Daarom verankerden we cultuureducatie in onze schoolwerking, met als doel het creatieve vermogen van onze leerlingen te versterken.

Ons aanbod

Onze cultuurgangmaker, Mevr. Jirka Claessens, zorgt ervoor dat cultuur een vanzelfsprekende plaats krijgt in onze school. Ze bouwt samenwerkingen op met culturele instellingen zoals CC Belgica en integreert cultuureducatie structureel in ons curriculum.

Onze leerlingen volgen per graad ‘artistieke expressie’, waar ze leren kritisch kijken naar, en omgaan met, de verschillende vormen van kunst. In het vak esthetica diepen de leerlingen van Humane wetenschappen en Welzijnswetenschappen dit verder uit.

Daarnaast houden we onze leerlingen op de hoogte van de culturele actualiteit door middel van een maandelijks cultuurkrantje en door regelmatig kunstenaars in de kijker te zetten. Dit alles draagt bij tot een levendige, concrete en aanschouwelijke cultuureducatie die de taal-, emotionele en sociale ontwikkeling stimuleert.

Onze missie

Op GO! atheneum Dendermonde inspireren, stimuleren en motiveren we leerlingen om onvergetelijke ervaringen op te doen en zelfstandig en in groep te leren werken. We willen hen leren analyseren, creëren, reflecteren en waarderen, om zo hun horizon verbreden en hun creativiteit te stimuleren. Zo bouwen we samen aan een toekomst waarin empathie, begrip en creativiteit centraal staan.