Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

Leerlingen­begeleiding

Leren leren

Levenslang leren

Bij ons draait het niet alleen om het onthouden van feiten en formules, maar ook om het ontwikkelen van effectieve studievaardigheden, strategieën voor zelfregulatie en een groeimindset die onze leerlingen voorbereiden op succes. Niet alleen tijdens hun schoolcarrière, maar ook daarna.

Op GO! atheneum Dendermonde willen we niet alleen kennis overdragen, maar ook vaardigheden aanleren die een leven lang meegaan. Ons programma rond ‘leren leren’ staat centraal in onze benadering van onderwijs op de middelbare school.

Ons team van toegewijde leerkrachten en begeleiders biedt een scala van workshops, trainingen en individuele begeleiding aan om onze leerlingen te helpen bij het verbeteren van hun studievaardigheden. Het kan hier gaan om:

  • time management
  • effectieve notities maken
  • het plannen van studietijd
  • het omgaan met examenstress…

We bieden de tools en ondersteuning die nodig zijn om zelfverzekerd en succesvol te studeren, zowel individueel als in groepslessen.

In onze tweede graad leggen we ook de focus op wiskunderemediëring in onze niet-wetenschappelijke richtingen en bieden we studieatelier en coaching aan in de richting Welzijnswetenschappen.

Leerlingen met bijzondere noden worden in functie van hun resultaten verwacht op een extra wekelijkse lestijd wiskunde. 

Net voor de examens organiseren onze leerkrachten ook steeds het legendarische wiskundecafé waarbij de oudere leerlingen de jongere leerlingen helpen bij de examenvoorbereiding (peer tutoring) en dit alles onder het waakzame oog van het voltallige wiskundeteam.

Bovendien moedigen we een actieve leerhouding aan, waarbij we onze leerlingen stimuleren om vragen te stellen, samen te werken en hun eigen leerproces vorm te geven. Door te leren reflecteren over hun eigen leerstrategieën en aan te passen waar nodig, zullen ze zelfstandig en levenslang leren.