Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

Onze Digisprong

Visie

In het onderwijs van de 21ste eeuw zijn digitale hulpmiddelen als computers, laptops en tablets onmisbaar geworden. Niet alleen tijdens, maar ook voor en na de schooluren brengen onze leerlingen een steeds groter deel van hun tijd online door. Het is dan ook erg belangrijk dat ze over de nodige vaardigheden beschikken om te kunnen omgaan met de mogelijkheden én de uitdagingen van de onlinewereld.

We gebruiken hierboven bewust het begrip ‘hulpmiddelen’:
ICT-toestellen kunnen een erg nuttige ondersteunende rol spelen tijdens de lessen, maar we geloven niet dat leerkrachten kunnen worden vervangen door computers. Het leerproces blijft centraal staan, en dat begint bij professionele, geëngageerde leerkrachten die de passie voor hun vakgebied elke dag opnieuw uitdragen.

In GO! atheneum Dendermonde bereiden we onze leerlingen in de eerste plaats voor op verdere studies aan een hogeschool of universiteit. Aangezien ICT-hulpmiddelen in het hoger onderwijs (zeker sinds de coronacrisis) een steeds belangrijkere plaats innemen, hebben onze leerlingen er baat bij om al tijdens hun middelbareschooltijd kennis te maken met een digitale aanpak.

Verder zijn we ons uiteraard bewust van de uitdagingen die digitale hulpmiddelen met zich meebrengen, o.a. via sociale media, games en binnenkomende berichtjes,… Het is dus erg belangrijk dat we onze leerlingen op een correcte manier leren omgaan met die verleidingen. De digitale hulpmiddelen die ze in de klas gebruiken, zijn er uitsluitend voor educatieve doeleinden. Er zijn dan ook enkele duidelijke afspraken opgenomen in onze huisregels en in het schoolreglement.

Toestel en software

Onze school werkt met twee toestellen met vergelijkbare eigenschappen: de DELL Latitude 3140 BTX en de ASUS BR1100FK1, laptops die ook als tablet kunnen worden gebruikt. Alle leerlingen ontvangen een toestel dat ze zowel in de klas als thuis kunnen gebruiken (ook tijdens de schoolvakanties).

Onze keuze is gebaseerd op een aantal factoren:

  • Geschiktheid: de mogelijkheden van deze toestellen sluiten aan bij wat leerlingen en leerkrachten nodig hebben in de klas. De laptops kunnen op de ‘klassieke’ manier worden gebruikt (bijvoorbeeld voor tekstverwerking met behulp van het toetsenbord), maar zijn ook flip devices: ze kunnen plat op de schoolbank worden gelegd en dienen als tablet. De leerlingen kunnen in die modus notities nemen met een elektronische pen.
  • Levensduur: het zijn stevige toestellen van hoge kwaliteit met een 11,6 inch-scherm en een batterij met een lange levensduur. Die gaat – indien volledig opgeladen – ongeveer een volledige schooldag mee.
  • Gebruiksgemak: de toestellen zijn licht, draagbaar en passen perfect in een boekentas of rugzak. Ze zijn bovendien krachtig en dus snel genoeg om vlot gebruikt te kunnen worden voor educatieve doeleinden.

Verder rust onze school alle toestellen uit met het softwarepakket Windows 11 Pro – National Academic Licence en Microsoft Office 365 ProPlus.

Kostprijs

De Digisprong betekent naast een pedagogische omwenteling ook een stevige financiële investering. Het is dus voor alle scholen – ook de onze – erg belangrijk om keuzes te maken die duurzaam, realistisch én haalbaar zijn voor alle partijen.

De Vlaamse regering voorzag een (eenmalige) bijdrage van 510 euro per leerling.  De berekening van het totale bedrag dat aan een school werd toegekend, is gemaakt op basis van leerlingenaantallen. Aangezien onze school de afgelopen jaren is gegroeid, is het budget dat ons werd toegewezen niet voldoende om alle leerlingen uit te rusten met een hoogkwalitatief toestel dat aan alle noden beantwoordt.

Uiteraard willen wij dat ál onze leerlingen over eenzelfde hoogkwalitatief toestel kunnen beschikken. Daarom werkten we een regeling uit die is gebaseerd op een jaarlijkse bijdrage.  Het toestel moet immers meegaan van het derde tot en met het zesde middelbaar.

  • De bijdrage voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt 90 euro.
  • Die prijs omvat ook alle software en een opberghoes voor het toestel.
  • Ook inbegrepen in de prijs: verzekeringen voor thuisgebruik en diefstal en garanties op de batterij en reparaties. Eventuele eerste (functionele) reparaties die buiten de garantie vallen, zullen gebeuren tegen een forfaitaire kostprijs van maximaal 40 euro.

Onze school zal er de volgende jaren ook naar streven de bijdragen voor kopiegelden af te bouwen.  Het is dus niet de bedoeling de schoolfactuur te laten exploderen.