Samen school maken

Leerlingenraad

De leerlingenraad staat centraal in ons streven naar een inclusieve en dynamische leeromgeving en vormt de formele spreekbuis tussen de leerlingen en de directie.

Jaarlijks wordt de samenstelling aangepast. Hierbij zijn alle leerlingen met interesse welkom. We streven naar een representatieve afvaardiging uit de verschillende studierichtingen zonder een verplichting op te leggen.

De leerlingenraad vergadert maandelijks en adviseert over diverse onderwerpen die van belang zijn voor de leerlingen, zoals

  • het schoolreglement
  • de inrichting van de speelplaats
  • de examenroosters
  • bevragingen over de schoolwerking

Daarnaast is de raad actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten. Iedere leerling in de raad kan voorstellen doen, maar ook ideeën van leerlingen buiten de raad zijn welkom.

De leerlingenraad heeft tevens de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de Vlaamse Scholierenkoepel, een vereniging die opkomt voor de belangen van leerlingen in het secundair onderwijs.

Wil je meer weten over de activiteiten en standpunten van de leerlingenraad, of heb je vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de leerlingen uit de leerlingenraad of met dhr. Baele.

Pedagogische raad

De pedagogische raad is een inspraakorgaan bestaande uit onderwijzend en ondersteunend personeel. Zij buigen zich samen met de directie en de beleidsmedewerker over de algemene werking van de school en vertegenwoordigen de stem van alle leerkrachten.

Huidige leden: N. De Mayer, P. Huyck, E. Van Doorsselaer, S. Vrijders en J. Wauters.

Schoolraad

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan dat enkele keren per jaar samenkomt. De raad overlegt met de directeur over welzijn en veiligheid, het reilen en zeilen van de school, uitstappen van leerlingen, het schoolreglement… en geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod.

Wie?

De schoolraad bestaat uit personeelsleden, ouders, leerlingen en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus. We kunnen ze onderverdelen in vier groepen:

  • 3 ouders, verkozen door de ouders
  • 3 personeelsleden, verkozen door het personeel
  • 2 vertegenwoordigers van de leerlingenraad
  • 2 leden gecoöpteerd door en uit de lokale sociale, economische en culturele milieus

Elk lid van de schoolraad heeft één stem. De directeur is ook aanwezig bij de vergaderingen van de schoolraad en mag advies geven, maar niet meestemmen.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van vier jaar. De huidige schoolraad is in functie sinds 1 april 2021.