FAQ

Lesuren
NORMALE UURREGELINGWOENSDAG
(afgestemd op openbaar vervoer)
108.20 - 09.1008.20 - 09.101
209.10 - 10.0009.10 - 10.002
310.00 - 10.5010.00 - 10.503
pauze15 min.10 min.pauze
411.05 - 11.5511.00 - 11.504
511.55 - 12.4511.50 - 12.405
650 min. pauze
713.35 - 14.25
814.25 - 15.15
915.15 - 16.05
(niet-structureel)

Op onze school kan je:

  • je eigen lunchpakket meebrengen. Er is soep verkrijgbaar in de wintermaanden.
  • tot 9u00 op de dag zelf dagverse broodjes bestellen.
  • warme maaltijden eten. Deze zijn op voorhand te reserveren.

Door het aanbieden van kluisjes zetten we in op een veilige en georganiseerde leeromgeving voor al onze leerlingen. Persoonlijke eigendommen, lesmateriaal, sportmateriaal, de laptop,… je kan het allemaal eenvoudig opbergen in een ruim kluisje.

Daarnaast bevorderen kluisjes een gevoel van organisatie en verantwoordelijkheid. Door regelmatig gebruik te maken van je kluisje, leer je om je schoolbenodigdheden geordend te houden en ontwikkel je goede gewoonten op het gebied van planning en time management.

Kluisjes huur je voor 10 euro per schooljaar. Voor de sleutel vragen we een waarborg van  10 euro.

Onze school levert heel wat inspanningen om de financiële bijdragen van de ouders zo beperkt mogelijk te houden. Zo kopen we lesmateriaal centraal aan en staan we zelf in voor de verdeling, wat een hele besparing betekent.

Eind augustus halen de leerlingen hun lesmateriaal af. Op dat moment betalen ze een voorschot op de onderstaande bedragen (€200). Gespreid betalen behoort tot de mogelijkheden in overleg met de school.

Onderstaande bedragen kunnen licht afwijken en variëren naargelang leerjaar en studiekeuze.

boekenleengeld
kopieën
werkschriften
abonnementen
uitstappenGWPlaptop
3tussen €315 en €435tussen €25 en €75€130€90
4tussen €210 en €370tussen €25 en €75€190€90
5tussen €250 en €370tussen €50 en €75€250€90
6tussen €185 en €250tussen €50 en €100€450€90

Om het leerproces en de organisatie te bevorderen, zorg je er best voor dat je kind het vereiste materiaal heeft zoals:

  • schrijfgerei, een schrijfblok en (ring)mappen
  • een stevige, voldoende ruime schooltas

Deze is best comfortabel om te dragen en boeken, schriften, laptop en andere benodigdheden moeten er veilig en overzichtelijk in kunnen worden opgeborgen

Bij de start van het schooljaar zullen alle vakleerkrachten aangeven welk (extra) materiaal nodig is voor hun lessen. Het spreekt voor zich dat we die extra’s tot een minimum beperken om onnodige kosten te vermijden.

Kluisje

We raden alle leerlingen aan om een kluisje te huren. Dat helpt zware schooltassen te vermijden en is een veilige haven voor de laptop.

Laptop

De school voorziet voor elke leerling een laptop die gedurende de hele schoolcarrière bij de leerling blijft, ook tijdens de vakanties.

Rekentoestel
De leerlingen in de wetenschapsrichtingen hoeven dus niet langer een grafisch (programmeerbaar) rekentoestel aan te kopen. We vragen wel dat elke leerling over een eenvoudig wetenschappelijk rekentoestel (bij voorkeur een TI30XB-Multiview van Texas Instruments) beschikt, om ook zonder laptop eenvoudige berekeningen te kunnen uitvoeren tijdens lessen en evaluaties.

Kosten
Om de kosten zoveel mogelijk te beperken bestellen we de schoolboeken in eigen beheer. Dat doen we in de eerste week van juli, op basis van de inschrijvingen op dat moment. Een tijdige en correcte inschrijving is dus bijzonder belangrijk. Bij de verdeling eind augustus (zie schoolkalender) vragen we een voorschot van € 200, dat een deel van het boekenleengeld omvat, het huurgeld van de laptop en een voorschot voor de GWP.

Brooddoos en drinkfles

Als milieubewuste school willen we een duurzame leer- en leefomgeving creëren. We vragen onze leerlingen dan ook om wegwerpmateriaal zoveel mogelijk te vermijden en in de plaats een brooddoos en drinkfles mee te brengen. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een nette en groene school!

Elk schooljaar ontvang je van ons zes rapporten: vier dagelijks werk (DW)- en twee examenrapporten. Na de rapporten DW0, EX1, DW2 en EX2 organiseren we een oudercontact. Uiteraard staan zowel leerkrachten als directie steeds ter beschikking om ook op andere momenten op je vragen te antwoorden.

DW 0periode begin schooljaar tot (+/-) de herfstvakantie.
geen ‘afgerond’ rapport, maar een tussenstand op weg naar DW1.
DW 1begin schooljaar tot de examens in december
EX 1examenperiode 1 in december
PEXenkele examens in de week voor de lentevakantie voor derdejaars
DW 2januari tot (+/-) krokusvakantie
DW 3krokusvakantie tot de examens in juni
EX 2examenperiode 2 in juni

Efficiënt en effectief: ons beleid rond inhaaltesten
Wanneer een leerling afwezig is geweest, kan de leerkracht beslissen dat hij of zij een gemist evaluatiemoment (een toets of een klastaak) dient in te halen.

De organisatie van zulke inhaaltesten tijdens de reguliere lestijd kan heel wat tijdverlies veroorzaken. Daarom hebben we gekozen voor een efficiënte, flexibele en gestroomlijnde aanpak .
Een inhaalmoment wordt flexibel ingepland door mevrouw Van Goethem van het secretariaat. Zij gaat op zoek naar een geschikt tijdstip: zo snel mogelijk na de terugkeer op school (maar natuurlijk niet op de eerste dag) tussen 8.20 u. en 16.55 u., bijvoorbeeld tijdens een studie-uur.

Om een efficiënte communicatie te garanderen wordt een inhaalmoment altijd opgenomen in de persoonlijke planner (de Smartschool-agenda) van de leerling. Wanneer die zich (spontaan) aanmeldt bij de balie op het afgesproken moment, zal de inhaaltoets of -taak klaarliggen.

Onze gestructureerde aanpak ontmoedigt ‘strategische’ afwezigheden en zorgt ervoor dat de lestijd optimaal kan worden gebruikt.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een leerling die langdurig afwezig is geweest, bij terugkeer wordt overdonderd met een massa inhaaltoetsen. In dat geval werken we in overleg een aangepaste regeling uit.

Als de gemiste taak of toets weinig tijd in beslag neemt, staat het de leerkracht bovendien vrij om het inhaalmoment toch tijdens de gewone lestijd te laten plaatsvinden.