Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

Leerlingen­begeleiding

Onderwijsloop-baanbegeleiding

Een gelukkige schoolcarrière

Op onze school begint je onderwijsloopbaanbegeleiding al vanaf de allereerste dag. Wat betekent dat concreet? We wachten niet op dagelijks werk- of examenrapporten om een studieadvies uit te spreken, maar we begeleiden je het hele schooljaar lang in je zoektocht naar de juiste keuze(s), en dat van het derde tot het zesde jaar.

Waarom doen we dat? De gevolgen van een verkeerde studiekeuze kunnen ingrijpend zijn: stress omdat de studierichting je niet interesseert of omdat ze niet bij je talenten past, een gebrek aan motivatie, een B- of C-attest op het einde van het jaar… Dat willen we natuurlijk vermijden.

Een studierichting die aansluit op je interesses, talenten en capaciteiten is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle (en gelukkige!) schoolcarrière.

Van start tot finish

 • In elk leerjaar organiseren we enkele momenten van zelfreflectie, waarop de leerlingen (onder begeleiding) op zoek gaan naar hun capaciteiten, talenten en interesses, maar ook naar hun werkpunten en behoeftes. Zo leren ze zichzelf beter in te schatten.
 • Op de oudercontacten kunnen de leerlingen en hun ouders met de leerkrachten praten over de studieresultaten en advies vragen in verband met een eventuele overstap naar een andere studierichting.
 • In onze school staat permanent een infostand opgesteld met een actueel aanbod van studierichtingen, infodagen, kennismakingslessen… in het hoger onderwijs. Iedereen kan in de brochures bladeren om alvast te ontdekken wat hem/haar in de toekomst te wachten staat.

Van 2 naar 3

 • De leerlingen die de eerste graad in GO! MAD hebben gevolgd, hoeven hun vertrouwde omgeving niet te verlaten: de lessen van het derde jaar gaan door op dezelfde campus.
 • In het tweede jaar maken de leerlingen uitgebreid kennis met de studierichtingen die ze in het derde jaar kunnen volgen. We organiseren inlooplessen voor de verschillende vakken, en op onze jaarlijkse infoavond stellen we de verschillende domeinen en studierichtingen voor.

Van 4 naar 5

 • In de derde graad worden vaak sprekers uit het werkveld uitgenodigd, die de leerlingen komen vertellen over hun ervaringen. Door de ‘buitenwereld’ binnen te laten, brengen we de leerstof tot leven, wat de leerlingen sterk kan inspireren.
 • In het vierde jaar nemen de leerlingen deel aan de Youca Action Day: ze maken voor de eerste keer een sollicitatie mee en draaien – net zoals 15.000 andere jongeren over heel Vlaanderen – voor één dag mee in de realiteit van een echte job.
 • Op het einde van de tweede graad organiseren we een infoavond waarop we de verschillende domeinen en studierichtingen in de derde graad voorstellen.

Van 6 naar hoger onderwijs

 • Elk jaar organiseren we onze studienocturne met meer dan honderd oud-leerlingen. Zij komen graag aan onze leerlingen vertellen hoe zij de overstap naar universiteit en hogeschool hebben ervaren, en geven verder ook praktische tips en concrete informatie over specifieke studierichtingen.
 • We organiseren verscheidene initiatieven in samenwerking met hogescholen en universiteiten: zo komt elk jaar een spreker van UGent of HOGent een boeiende uiteenzetting geven over het hoger onderwijs. We nemen ook deel aan allerhande wedstrijden, zoals Unimath van UGent.
 • Met de Columbus– en Simon-testen onderzoeken de zesdejaars waar hun talenten, capaciteiten en interesses liggen. Die worden vervolgens gekoppeld aan mogelijke studiekeuzes in het hoger onderwijs. In persoonlijke gesprekken met de klastitularis gaan de leerlingen actief aan de slag met de resultaten zodat ze op het einde van de rit met het nodige zelfinzicht een juiste studiekeuze kunnen maken.
 • De zesdejaars bezoeken de SID-IN, een grote beurs waar alle Vlaamse hogescholen en universiteiten hun studieaanbod voorstellen.
 • De leerkrachten van de poolvakken in de derde graad bereiden de leerlingen actief voor op toelatingsexamens en ijkingstoetsen in het hoger onderwijs.
 •