Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

3e graad

Economie-moderne talen

Voor wie?

 • Je bent in staat aanzienlijke hoeveelheden leerstof te verwerken in een kort tijdsbestek.
 • Je legt makkelijk verbanden en redeneert logisch en kritisch.
 • Met een natuurlijke aanleg voor taal en communicatie navigeer je moeiteloos door linguïstische uitdagingen.
 • Je koestert een diepe interesse voor literatuur en culturele diversiteit.
 • Daarnaast ben je gefascineerd door hoe de economie en de samenleving functioneren.
 • Je bent gebeten door de analyse van cijfers en grafieken en je gebruikt wiskundige vaardigheden om abstracte concepten te doorgronden.
 • Je volgt met plezier de actualiteit en je wilt graag doorgronden welke economische dynamieken onze maatschappij beheersen.

Wat?

Economie-moderne talen is een theoretische studierichting met doorstroomfinaliteit (ASO). Hier is wiskunde niet enkel een hulpmiddel, maar een sleutel om economische fenomenen, de algemene macro- en micro-economie en de intrigerende werking van ondernemingen te begrijpen. Hoeveel geld brengen we in omloop? Hoe werkt handel met de rest van de wereld? Welke invloed kan de overheid hebben op onze welvaart?

Leerlingen leren ook kennis te koppelen aan de actualiteit, waardoor ze de wereld om hen heen beter begrijpen. Deze ontdekkingsreis vereist meer dan enkel kennis, ook logisch en abstract kunnen denken is essentieel.

De leerlingen van deze richting scherpen ook hun communicatieve vaardigheden aan in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze worden uitgedaagd op diverse terreinen van het moderne taalwetenschapsdomein (Wat is taalvariatie? Hoe koppel je taal aan sociale mobiliteit? Hoe ontstaan taalstoornissen?), maken kennis met de diverse literaire stromingen en analyseren de meesterwerken van de literatuur.

Welkom in een wereld waar cijfers en ideeën samenkomen om de complexiteit van de economie te ontrafelen én waar leerlingen worden uitgenodigd om de rijke wereld van taal en literatuur te verkennen!

What's next?

Deze richting vormt een voortreffelijke voorbereiding op een scala aan academische vervolgopleidingen.
Enkel richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen in het hoger onderwijs zijn minder logisch als vervolgstudie.

 Enkele logische vervolgstudies

 • Geesteswetenschappen

  taal- en Letterkunde, toegepaste taalkunde, gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen),  communicatiewetenschappen (journalistiek)

 • Sociale wetenschappen

  handelswetenschappen en bedrijfskunde
  politieke en sociale wetenschappen, rechten, notariaat, criminologische wetenschappen, bedrijfsmanagement (marketing, accountancy en fiscaliteit, financiën en verzekeringen…) (PBA), onderwijs (PBA)

 • Gecombineerde studiegebieden

   international affairs, sociaal-economische wetenschappen

Lessentabel

Economie-moderne talen
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak2
Nederlands4
geschiedenis en burgerschap2
lichamelijke opvoeding2
economische financiële competentie1/0
artistieke expressie*0/1
domein moderne vreemde talen
Engels3
Frans4
Duits3/2
Spaans
domein STEM
wiskunde4
aardrijkskunde1
biologie
chemie
fysica
onderzoeksvaardigheden & STEM
natuurwetenschappen2
informaticawetenschappen
specifiek gedeelte & keuze
Latijn
bewegingswetensch.
economie4/5
gedragswetenschappen
cultuurwetenschappen
filosofie
esthetica
OLB & projectwerking
max. aantal lestijden32