Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

3e graad

Economie-wiskunde

Voor wie?

 • Je hebt inzicht in complexere leerinhouden, legt vlot verbanden en kunt logisch redeneren.
 • Je bent in staat complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerken.
 • Door logisch en kritisch te redeneren vanuit maatschappelijke contexten leer je (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden te doorgronden.
 • Je vindt het aangenaam om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en je houdt van een meer formele benadering van de wiskunde.
 • Je speelt met theoretisch-abstracte wiskundige begrippen, concepten, eigenschappen en methodes en je gebruikt die om problemen op te lossen. Algoritmen en programma’s kunnen je best boeien.

Wat?

Economie-wiskunde is een theoretische studierichting met doorstroomfinaliteit (ASO).  Hier is wiskunde niet enkel een hulpmiddel, maar een sleutel om economische fenomenen, de algemene macro- en micro-economie en de intrigerende werking van ondernemingen te begrijpen. Hoeveel geld brengen we in omloop? Hoe werkt handel met de rest van de wereld? Welke invloed kan de overheid hebben op onze welvaart?

Leerlingen ontwikkelen niet alleen een scherp inzicht in hoe de economie en het bedrijfsleven functioneren, ze leren die ook kennis te koppelen aan de actualiteit, waardoor ze de wereld om hen heen beter begrijpen. Deze ontdekkingsreis vereist meer dan enkel kennis, ook logisch en abstract kunnen denken is essentieel.

De leerlingen leren ook abstracte wiskundige concepten te gebruiken en ze verdiepen hun wiskundige vaardigheden. Bovendien zet de school extra in op informaticawetenschappen. Leerlingen met een voorliefde voor programmeren vinden in deze studierichting ongetwijfeld hun gading. 

What's next?

Deze richting vormt de ideale voorbereiding op een ruim aanbod van academische vervolgopleidingen met het accent op economie, informatica en/of wiskunde.

 Enkele logische vervolgstudies

 • Natuurwetenschappen

  architectuur, industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling, toegepaste wetenschappen, architectuur, gecombineerde studiegebieden (digital design), industriële wetenschappen en technologiewetenschappen (computerwetenschappen, informatica en wiskunde)

 • Sociale wetenschappen

  economische en toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen en bedrijfskunde (ABA en PBA), bedrijfsmanagement (marketing, accountancy en fiscaliteit, financiën en verzekeringen…) (PBA), politieke en sociale wetenschappen, rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, verkeerskunde, onderwijs (PBA), gecombineerde studiegebieden (international affairs, sociaal- economische wetenschappen)

Lessentabel

Economie-wiskunde
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak2
Nederlands4/3
geschiedenis en burgerschap2
lichamelijke opvoeding2
economische financiële competentie1/0
artistieke expressie*0/1
domein moderne vreemde talen
Engels2
Frans3
Duits
Spaans
domein STEM
wiskunde7
aardrijkskunde1
biologie
chemie
fysica
onderzoeksvaardigheden & STEM
natuurwetenschappen2
informaticawetenschappen2
specifiek gedeelte & keuze
Latijn
bewegingswetensch.
economie4/5
gedragswetenschappen
cultuurwetenschappen
filosofie
esthetica
OLB & projectwerking
max. aantal lestijden32