Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

3e graad

Moderne talen-wetenschappen

Voor wie?

 • Je legt vlot verbanden en kunt logisch redeneren.
 • Je bent in staat complexe leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerken.
 • Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een stevig taalgevoel.
 • Je kunt een taal op een abstracte manier analyseren en gaat er op een gestructureerde manier mee om.
 • Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en je bent gefascineerd door literatuur en haar analytische benadering.
 • Ook wetenschap is helemaal jouw ding: je verkent planmatig verbanden terwijl je fenomenen uit de biologie, de chemie en de fysica onderzoekt, en je rust niet voor je de verschillende mogelijkheden hebt ontdekt waarmee je een wetenschappelijk probleem kunt oplossen.
 • Dat je daarbij wiskundige concepten en vaardigheden kunt inschakelen, maakt het voor jou enkel interessanter.

Wat?

Moderne talen-wetenschappen is een theoretische studierichting met doorstroomfinaliteit (ASO).

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen, wetenschappen en wiskunde.

Leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen uit op het vlak van heel wat componenten van het domein moderne talen.

Daarnaast komen de kernwetenschappen (aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde) op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Dankzij hun wiskundige bagage leerlingen kunnen de leerlingen mee nadenken over natuurwetenschappelijke vraagstukken.

What's next?

Deze studierichting vormt een ideale voorbereiding op een ruim aanbod van academische vervolgopleidingen met een accent op taal of wetenschap.

 Enkele logische vervolgstudies

 • Geesteswetenschappen

   taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, taal- en regiostudies)

 • Natuurwetenschappen

  architectuur, industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling / architectuur, biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), industriële wetenschappen en technologie wetenschappen (biochemie en biotechnologie, biologie, chemie, geografie, geografie en geomatica, geologie), biomedische wetenschappen, biotechniek, bewegings- en revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg (PBA), diergeneeskunde, tandheelkunde, geneeskunde

 • Sociale wetenschappen

  gecombineerde studiegebieden (global communication), onderwijs (PBA) handelswetenschappen en bedrijfskunde (journalistiek, communicatiemanagement) (PBA)

Lessentabel

Moderne talen-weten­schappen
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak2
Nederlands4
geschiedenis en burgerschap2
lichamelijke opvoeding2
economische financiële competentie0/1
artistieke expressie*0/1
domein moderne vreemde talen
Engels3
Frans4
Duits3/2
Spaans
domein STEM
wiskunde5
aardrijkskunde2/1
biologie2
chemie2
fysica2
onderzoeksvaardigheden & STEM
natuurwetenschappen
informaticawetenschappen
specifiek gedeelte & keuze
Latijn
bewegingswetensch.
economie
gedragswetenschappen
cultuurwetenschappen
filosofie
esthetica
OLB & projectwerking
max. aantal lestijden33