De maandelijkse cultuurkrant van het KAD vind je hier!

Ziehier het laatste nummer van de vijfde jaargang van ons Cultuurkrantje.  Traditiegetrouw staat dit juninummer vol met tips voor de komende zomervakantie.  Het interview is met Stef van Overstraeten, journalist en veelbelovend schrijver, de column werd uitzonderlijk door … euh … iemand anders geschreven 🙂 .

Dank aan alle lezers en fijne vakantie! 

File source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francoise_Hardy_(1969).jpg