Herdenking 8 mei 1945 – Heldenplein Dendermonde

Voor het eerst sinds ettelijke jaren werd door het NSB-Gewest Dendermonde, in samenwerking met de plaatselijke NSB-afdelingen Grembergen en Sint-Gillis-bij-Dendermonde de in onbruik geraakte 8 mei-herdenking terug ingesteld.

Op 8 mei 1945 eindigde immers de Tweede Wereldoorlog, met de capitulatie van nazi-Duitsland. De overwinning van de democratie op het nazisme was eindelijk een feit, na jaren onderdrukking en onvrijheid van onze Belgische bevolking.

De herdenking op het Heldenplein in Dendermonde, op 8 mei 2024, had een dubbele inhoud en startte met het opmarcheren van liefst tien NSB-vaandeldragers die zich keurig opstelden langsheen het Heldenplein.

Het spelen van de Europese hymne op de Vredesbeiaard van de kerk van Sint-Gillis intra-muros door dhr Lorenz Meulebroeck, die ook de techniek verzorgde, gevolgd door de uitvoering van de Last Post door dhr Johan Van den Eede leidden de plechtigheid in.

Hierop werd door afdelingsvoorzitter van NSB Grembergen Patrick De Landtsheer iedereen verwelkomd, waarbij hij ook in zijn toespraak in het bijzonder verwees naar de verschrikkingen en het leed die de Tweede Wereldoorlog met zich meebracht.

Het tweede luik van de herdenking omvatte de finalisering van het stadsproject Stolpersteine-Struikelstenen, waarbij 28 verzetsleden uit Dendermonde en deelgemeenten een herinneringssteentje kregen dat in het straatbeeld werd ingeplant.

Dit project, waarbij ook een prachtige brochure hoort die werd uitgegeven door de stad, werd in detail toegelicht door de auteur en gewezen stadsarchivaris dhr Aimé Stroobants.

Een afvaardiging van alle zesdejaars van het Koninklijk Atheneum Dendermonde woonde de plechtigheid bij en vier studenten stonden in voor het houden van het Dodenappel voor alle 28 vermoorde verzetsleden. Zij deden dit op een bijzonder serene en pakkende manier, waarna een ingetogen stiltemoment volgde. ‘Struikelstenen’ maakte trouwens voordien het voorwerp uit van een bijzondere opdracht voor alle zesdejaars in de school.

Na de uitvoering van het Te Velde volgde het neerleggen van bloemen door Schepen van Onderwijs Nele Cleemput en gewestvoorzitter NSB Luc Dilewyns.

Het Britse-, gevolgd door het Belgische Volkslied  sloot deze ingetogen doch druk bijgewoonde herdenking af.