Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

3e graad

Latijn-moderne talen

Voor wie?

 • Je legt vlot verbanden en kunt logisch redeneren.
 • Je bent in staat complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerken.
 • Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een goed ontwikkeld taalgevoel.
 • Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur, en in de invloed van die taal en cultuur op de westerse cultuurgeschiedenis.
 • Je analyseert graag taal op een abstracte manier en je gaat op een gestructureerde manier om met talen.
 • Je drukt je graag vlot en gepast uit in de verschillende moderne talen.
 • Je bent nieuwsgierig naar andere culturen en geboeid door literatuur en haar analytische benadering.
 • Je liefde voor kunst en cultuur is groter dan je passie voor wiskunde en wetenschap.

Wat?

Latijn-moderne talen is een theoretische studierichting met doorstroomfinaliteit (ASO).

Ze combineert een brede algemene vorming met een sterk aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen.

Door authentieke teksten te lezen verwerven de leerlingen een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als een systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.

De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het domein moderne talen. 

Deze richting is inhoudelijk verwant met de richting Moderne talen.

What's next?

Binnen het ASO omvat deze richting (net als de richting Moderne talen) een minimumpakket wiskunde en (natuur)wetenschappen. Daarmee dien je rekening te houden bij de keuze van je vervolgtraject.

 Enkele logische vervolgstudies

 • Geesteswetenschappen

  taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, taal- en regiostudies), archeologie en kunstwetenschappen, geschiedenis, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht, wijsbegeerte en moraalwetenschappen

 • Sociale wetenschappen

  psychologie en pedagogische wetenschappen, gecombineerde studiegebieden (pedagogie van het jonge kind, PBA), sociaal-agogisch werk (PBA), gecombineerde studiegebieden (global communication, international affairs, sociaal-economische wetenschappen), politieke en sociale wetenschappen, rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, onderwijs (PBA), handelswetenschappen en bedrijfskunde (journalistiek, communicatiemanagement) (PBA)

Lessentabel

Latijn-moderne talen
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak2
Nederlands4
geschiedenis en burgerschap2
lichamelijke opvoeding2
economische financiële competentie1/0
artistieke expressie*0/1
domein moderne vreemde talen
Engels3
Frans4
Duits3/2
Spaans
domein STEM
wiskunde3
aardrijkskunde1
biologie
chemie
fysica
onderzoeksvaardigheden & STEM
natuurwetenschappen2
informaticawetenschappen
specifiek gedeelte & keuze
Latijn4
bewegingswetensch.
economie
gedragswetenschappen
cultuurwetenschappen
filosofie
esthetica1/2
OLB & projectwerking
max. aantal lestijden32