Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

3e graad

Latijn-wiskunde

Voor wie?

 • Je legt vlot verbanden en kunt logisch redeneren.
 • Je bent in staat complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerken.
 • Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een goed ontwikkeld taalgevoel.
 • Je vindt het aangenaam om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en je houdt van een meer formele benadering van de wiskunde.

 • Je speelt met theoretisch-abstracte wiskundige begrippen, concepten, eigenschappen en methodes en je gebruikt die om problemen op te lossen.

 • Je gaat inzichtelijk en analytisch om met de concepten van de biologie, de chemie en de fysica.

Wat?

Latijn-wiskunde is een theoretische studierichting met doorstroomfinaliteit (ASO).
Ze combineert een brede algemene vorming met een sterk aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Onze school kiest ervoor om ook het aantal lesuren van de wetenschapsvakken (biologie, chemie en fysica) uit te breiden, zodat eigenlijk een richting Latijn-wetenschappen-wiskunde ontstaat.

Door authentieke teksten te lezen verwerven de leerlingen inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze leren ook abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden. Bovendien combineert deze richting een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen: biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Deze richting is inhoudelijk verwant met Wetenschappen-wiskunde.

What's next?

Latijn-wiskunde is dan ook de ideale voorbereiding op een ruim aanbod van academische vervolgopleidingen. We durven te stellen dat een leerling die deze studierichting met succes afmaakt, uit zowat alle mogelijke vervolgopleidingen kan kiezen.

 Enkele logische vervolgstudies

 • Geesteswetenschappen

  taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, taal- en regiostudies) archeologie en kunstwetenschappen, geschiedenis, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht, wijsbegeerte en moraalwetenschappen

 • Natuurwetenschappen

  architectuur, industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling, toegepaste wetenschappen, toegepaste biologische wetenschappen, architectuur (PBA), biotechniek (PBA), gecombineerde studiegebieden (digital design, PBA), industriële wetenschappen en technologie (PBA), wetenschappen (biochemie en biotechnologie, biologie, chemie, geografie en geomatica, geologie, informatica, fysica, fysica en sterrenkunde, wiskunde), biomedische wetenschappen, biotechniek, bewegings- en revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen (PBA), gezondheidszorg, diergeneeskunde, tandheelkunde, geneeskunde

 • Sociale wetenschappen

  psychologie en pedagogische wetenschappen, gecombineerde studiegebieden (pedagogie van het jonge kind), sociaal-agogisch werk, gecombineerde studiegebieden (global communication, international affairs, sociaal-economische wetenschappen), politieke en sociale wetenschappen, rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, onderwijs (PBA)

   

   

Lessentabel

Latijn-wiskunde
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak2
Nederlands4/3
geschiedenis en burgerschap2
lichamelijke opvoeding2
economische financiële competentie0/1
artistieke expressie*0/1
domein moderne vreemde talen
Engels2
Frans3
Duits
Spaans
domein STEM
wiskunde7
aardrijkskunde1
biologie2
chemie2
fysica2
onderzoeksvaardigheden & STEM
natuurwetenschappen
informaticawetenschappen1
specifiek gedeelte & keuze
Latijn4
bewegingswetensch.
economie
gedragswetenschappen
cultuurwetenschappen
filosofie
esthetica
OLB & projectwerking
max. aantal lestijden34/35