Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

3e graad

Wetenschappen-wiskunde

Voor wie?

 • Je legt vlot verbanden en kunt logisch redeneren.

 • Je bent in staat complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerken.

 • Je verkent planmatig verbanden terwijl je fenomenen uit de biologie, de chemie en de fysica onderzoekt, en je rust niet voor je de verschillende mogelijkheden hebt ontdekt waarmee je een wetenschappelijk probleem kunt oplossen.

 • Dat je daarbij wiskundige concepten en vaardigheden kunt inschakelen, maakt het voor jou enkel interessanter.

 • Je vindt het immers aangenaam om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en je houdt van een meer formele benadering van de wiskunde.

 • Je speelt met wiskundig theoretisch-abstracte begrippen, concepten, eigenschappen en methodes, en je gebruikt die om problemen op te lossen.

 • Algoritmen en programma’s kunnen je best boeien.

Wat?

Wetenschappen-wiskunde is een theoretische studierichting met doorstroomfinaliteit (ASO).

Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Deze studierichting is inhoudelijk verwant met Latijn-wiskunde.

What's next?

Deze studierichting vormt de ideale voorbereiding op een ruim aanbod van academische vervolgopleidingen met het accent op wiskunde en/of wetenschap.

 Enkele logische vervolgstudies

 • Geesteswetenschappen

   taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, taal- en regiostudies)

 • Natuurwetenschappen

  architectuur, industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling / architectuur (PBA), biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), industriële wetenschappen en technologie wetenschappen (biochemie en biotechnologie, biologie, chemie, fysica en sterrenkunde, geografie, geografie en geomatica, geologie, informatica, wiskunde), ingenieurswetenschappen, biomedische wetenschappen, biotechniek, bewegings- en revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg (PBA), diergeneeskunde, tandheelkunde, geneeskunde

 • Sociale wetenschappen

  gecombineerde studiegebieden (global communication), onderwijs (PBA), handelswetenschappen en bedrijfskunde (journalistiek, communicatiemanagement) (PBA)

Lessentabel

Weten­schappen-wiskunde
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak2
Nederlands4/3
geschiedenis en burgerschap2
lichamelijke opvoeding2
economische financiële competentie0/1
artistieke expressie*0/1
domein moderne vreemde talen
Engels2
Frans3
Duits
Spaans
domein STEM
wiskunde7
aardrijkskunde2/1
biologie2
chemie2
fysica2
onderzoeksvaardigheden & STEM1
natuurwetenschappen
informaticawetenschappen1
specifiek gedeelte & keuze
Latijn
bewegingswetensch.
economie
gedragswetenschappen
cultuurwetenschappen
filosofie
esthetica
OLB & projectwerking
max. aantal lestijden32