Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

2e graad

Humane wetenschappen

Voor wie?

Humane wetenschappen is een studierichting voor leerlingen die bij uitstek geïnteresseerd zijn in de mens en zijn gedrag, in de samenleving, in kunst, cultuur en actualiteit

Je wilt weten hoe onze maatschappij in elkaar zit, hoe mensen met elkaar (kunnen) omgaan. Je krijgt een uitgebreide algemene vorming en houdt van een intellectuele uitdaging.

Wat?

Humane wetenschappen onderscheidt zich van de verwante doorstroomrichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen (TSO) door een meer theoretische en abstracte benadering. De leerstof wordt met een hoger tempo aangeboden en verwerkt. Deze richting bereidt ook voor op een ruimer pakket aan academische bacheloropleidingen.

De studierichting biedt een brede basisvorming met aanvullend sociologie & psychologie, esthetica en filosofie als kernvakken. We voorzien één lestijd remediëring wiskunde voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Daarnaast ondersteunen we in het derde jaar de leerlingen individueel en in groep, met leren leren in een wekelijkse lestijd studieatelier.

What's next?

logische vervolgstudies in de derde graad

Deze richting in beeld

Lessentabel

Humane weten­schappen
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak2
Nederlands4
geschiedenis en burgerschap (CLIL)2
lichamelijke opvoeding2
artistieke expressie1/0
domein moderne vreemde talen
Engels2
Frans4
Duits
domein STEM
wiskunde4
aardrijkskunde1
biologie1
chemie1
fysica1
STEM
informaticawetenschappen
toegepaste informatica1/0
specifiek gedeelte & keuze
Latijn
bewegingswetensch.
economie & bedrijfswetenschappen
sociologie & psychologie3/4
communicatiewetensch.
filosofie1
esthetica0/2
wiskunde remediëring(1)
studieatelier & coaching1/0
max. aantal lestijden32