Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

2e graad

Maatschappij-
en welzijns-wetenschappen

Voor wie?

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een studierichting voor leerlingen met een brede interesse in de mens en zijn gedrag. Je wilt weten hoe onze maatschappij in elkaar zit, hoe mensen met elkaar (kunnen) omgaan.

Je bent empathisch, creatief en kritisch. Je wenst naast een theoretische basisopleiding ook aandacht voor een meer praktische benadering.

Wat?

Dit is een domeingebonden doorstroomrichting die de overheid als TSO studierichting inschaalt. Het is tevens de enige TSO studierichting die onze school aanbiedt.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een studierichting met een brede basisvorming aangevuld met een specifiek gedeelte dat deels gelijkloopt met dat van de Humane wetenschappen.

Naast een gelijkaardig aanbod in sociologie en psychologie wordt een pakket uit de filosofie aangeboden. Ook de leerplandoelen voor geschiedenis zijn beperkter. We voorzien voor deze vakken echter extra studietijd om de doelen te behalen. In die extra lestijden organiseren we practica om de studierichting verder uit te diepen. Op die manier krijg je extra studietijd om je de kernvakken eigen te maken.

Net zoals in de studierichting Humane wetenschappen begeleiden we de leerlingen in hun proces van leren leren met een wekelijkse lestijd studieatelier.

What's next?

logische vervolgstudies in de derde graad

En verder?

Deze richting bereidt voor op heel wat vervolgrichtingen in het hoger onderwijs. Het accent ligt op opleidingen professionele bachelor, o.a. in de gezondheidszorg en het onderwijs. Ook heel wat gecombineerde studiegebieden (pedagogie van het jonge kind, sport en bewegen) en sociale gezondheidswetenschappen zijn logische vervolgopleidingen.

Deze richting in beeld

Lessentabel

Maat­schappij- en welzijns- weten­schappen
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak2
Nederlands4
geschiedenis en burgerschap (CLIL)2
lichamelijke opvoeding2
artistieke expressie1/0
domein moderne vreemde talen
Engels2
Frans4
Duits
domein STEM
wiskunde3
aardrijkskunde1
biologie1
chemie1
fysica1
STEM
informaticawetenschappen
toegepaste informatica1/0
specifiek gedeelte & keuze
Latijn
bewegingswetensch.
economie & bedrijfswetenschappen
sociologie & psychologie4/5
communicatiewetensch.
filosofie1/2
esthetica
wiskunde remediëring(1)
studieatelier & coaching1
max. aantal lestijden32