Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

2e graad

Natuur- wetenschappen

Voor wie?

Als je geïnteresseerd bent in wiskunde en wetenschappen, is deze studierichting iets voor jou. Je leert aan de hand van theoretische modellen en experimenten analytisch redeneren en wetenschappelijke verschijnselen onderzoeken.

Wat?

De studierichting biedt naast een brede basisvorming een ruim pakket aan lestijden wiskunde en wetenschappen (waaronder 2uur extra STEM).
Bovendien richten we voor alle leerlingen informaticawetenschappen in.

In het vierde jaar dienen de leerlingen te kiezen tussen een traject Duits (in functie van een doorstroom naar moderne-talen wetenschappen) of een extra lestijd informaticawetenschappen en wiskunde (voorbereiding op wetenschappen-wiskunde). De klassenraad brengt daarover op het einde van het derde jaar een advies uit.

What's next?

Deze uitdagende richting is bij uitstek geschikt voor leerlingen die in het hoger onderwijs wetenschappen willen studeren: dokter, ingenieur, wetenschapper, …

logische vervolgstudies in de derde graad

Deze richting in beeld

Lessentabel

Natuur­weten­schappen
optie
WISKUNDE
optie
DUITS
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak22
Nederlands44
geschiedenis en burgerschap (CLIL)22
lichamelijke opvoeding22
artistieke expressie1/01/0
domein moderne vreemde talen
Engels22
Frans44
Duits0/2
domein STEM
wiskunde5/65
aardrijkskunde11
biologie22
chemie22
fysica22
STEM22
informaticawetenschappen11/0
toegepaste informatica
specifiek gedeelte & keuze
Latijn
bewegingswetensch.
economie & bedrijfswetenschappen
sociologie & psychologie
communicatiewetensch.
filosofie
esthetica
wiskunde remediëring
studieatelier & coaching
max. aantal lestijden3232