Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

2e graad

Sport-wetenschappen

Voor wie?

Als je sportief bent én interesse hebt voor wetenschappen, dan is deze richting een prima keuze.

Wil je aan de hand van een sterke wetenschappelijke basis ontdekken hoe het menselijk lichaam in elkaar zit, en tijdens de vele sportactiviteiten aan den lijve ondervinden hoe je lichaam functioneert?
Kies dan voor deze uitdagende, gevarieerde richting!

Wat?

Deze studierichting met een accent op wetenschappen en bewegingswetenschappen biedt wiskunde aan op twee snelheden. De leerlingen zien dezelfde leerstof voor wetenschappen als de leerlingen uit de richting Natuurwetenschappen. De extra lestijd wiskunde vormt ofwel een (remediërings)traject voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, of een verdiepingstraject voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen.

What's next?

logische vervolgstudies in de derde graad

Deze richting in beeld

Lessentabel

Sport­weten­schappen
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak2
Nederlands4
geschiedenis en burgerschap (CLIL)2
lichamelijke opvoeding2
artistieke expressie0/1
domein moderne vreemde talen
Engels2
Frans4
Duits
domein STEM
wiskunde5
aardrijkskunde1
biologie2
chemie2
fysica2
STEM
informaticawetenschappen
toegepaste informatica1/0
specifiek gedeelte & keuze
Latijn
bewegingswetenschappen3
economie & bedrijfswetenschappen
sociologie & psychologie
communicatiewetenschappen
filosofie
esthetica
wiskunde remediëring
studieatelier & coaching
max. aantal lestijden32