Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

3e graad

Sport-wetenschappen

Voor wie?

 • Je legt vlot verbanden en kunt logisch redeneren.
 • Je bent in staat complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerken.
 • Je verkent planmatig verbanden terwijl je fenomenen uit de biologie, de chemie en de fysica onderzoekt, en je rust niet voor je de verschillende mogelijkheden hebt ontdekt waarmee je een wetenschappelijk probleem kunt oplossen.
 • Dat je daarbij wiskundige concepten en vaardigheden kunt inschakelen, maakt het voor jou enkel interessanter.
 • Je hebt interesse in de anatomische, biomechanische en fysiologische werking van het lichaam en je wilt weten hoe het lichaam functioneert terwijl het beweegt.
 • Dat wil je niet enkel zien op een ‘theoretisch’ papiertje, maar ook in de praktijk, tijdens sportieve activiteiten.
 • Hoewel je geen atleet hoeft te zijn om deze studierichting te volgen, beschik je wel over een goede fysieke conditie en over de motorische en sociale vaardigheden die nuttig zijn om deel te nemen aan individuele en interactieve bewegingsactiviteiten.

Wat?

Sportwetenschappen is een theoretische studierichting met doorstroomfinaliteit (ASO).

Ze combineert een brede algemene vorming met natuurwetenschappelijke en sportieve vaardigheden.

De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend en probleemoplossend aan de slag met de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Dankzij hun wiskundige bagage kunnen ze efficiënt nadenken over natuurwetenschappelijke vraagstukken.

Ze passen wetenschappelijke inzichten uit de anatomie, de fysiologie en de biomechanica toe en voeren technische en tactische bewegingsspecifieke competenties uit op gevorderd niveau, en dat voor een brede waaier van bewegingsactiviteiten.

Deze richting is inhoudelijk verwant met Latijn-wetenschappen.

What's next?

Deze studierichting vormt een ideale voorbereiding op een ruim aanbod van academische vervolgopleidingen met een accent op sport en/of wetenschap.

 Enkele logische vervolgstudies

 • Natuurwetenschappen

  biotechniek en gecombineerde studiegebieden (sport en bewegen) (PBA), wetenschappen (biochemie en biotechnologie, biologie, chemie), biomedische wetenschappen, biotechniek, bewegings- en revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg (PBA), diergeneeskunde, tandheelkunde, geneeskunde

 • Sociale wetenschappen

  onderwijs (PBA)

   

Lessentabel

Sport­weten­schappen
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak2
Nederlands4/3
geschiedenis en burgerschap2
lichamelijke opvoeding2
economische financiële competentie0/1
artistieke expressie*0/1
domein moderne vreemde talen
Engels2
Frans3
Duits
Spaans
domein STEM
wiskunde5
aardrijkskunde1
biologie2
chemie2
fysica2
onderzoeksvaardigheden & STEM
natuurwetenschappen
informaticawetenschappen
specifiek gedeelte & keuze
Latijn
bewegingswetenschappen5/4
economie
gedragswetenschappen
cultuurwetenschappen
filosofie
esthetica
OLB & projectwerking
max. aantal lestijden32