Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

3e graad

Latijn-wetenschappen

Voor wie?

 • Je legt vlot verbanden en kunt logisch redeneren.
 • Je bent in staat complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerken.
 • Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een goed ontwikkeld taalgevoel.
 • Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur, en in de invloed van die taal en cultuur op de westerse cultuurgeschiedenis.
 • Je verkent planmatig verbanden terwijl je fenomenen uit de biologie, de chemie en de fysica onderzoekt, en je rust niet voor je de verschillende mogelijkheden hebt ontdekt waarmee je een wetenschappelijk probleem kunt oplossen.

 • Dat je daarbij wiskundige concepten en vaardigheden kunt inschakelen, maakt het voor jou enkel interessanter.

Wat?

Latijn-wetenschappen is een theoretische studierichting met doorstroomfinaliteit (ASO).

Ze combineert een brede algemene vorming met een sterk aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen.

Door authentieke teksten te lezen verwerven de leerlingen inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.

Deze richting combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen: biologie, chemie, fysica en wiskunde. Dankzij hun wiskundige bagage kunnen de leerlingen efficiënt nadenken over natuurwetenschappelijke vraagstukken.

Deze richting is inhoudelijk verwant met Sportwetenschappen.

What's next?

Deze studierichting vormt een ideale voorbereiding op een ruim aanbod van academische vervolgopleidingen met een accent op taal en/of wetenschappen.

 Enkele logische vervolgstudies

 • Geesteswetenschappen

  taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, taal- en regiostudies) archeologie en kunstwetenschappen, geschiedenis, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht, wijsbegeerte en moraalwetenschappen

 • Natuurwetenschappen

  architectuur, industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling, architectuur (PBA), biotechniek (PBA), gecombineerde studiegebieden (digital design, PBA), industriële wetenschappen en technologie (PBA), wetenschappen (biochemie en biotechnologie, biologie, chemie, geografie en geomatica, geologie, informatica, fysica, fysica en sterrenkunde, wiskunde), biomedische wetenschappen, biotechniek, bewegings- en revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg (PBA), diergeneeskunde, tandheelkunde, geneeskunde

 • Sociale wetenschappen

  psychologie en pedagogische wetenschappen, gecombineerde studiegebieden (pedagogie van het jonge kind,PBA), sociaal-agogisch werk (PBA), gecombineerde studiegebieden (global communication, international affairs, sociaal-economische wetenschappen), politieke en sociale wetenschappen, rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, onderwijs (PBA)

Lessentabel

Latijn-weten­schappen
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak2
Nederlands4/3
geschiedenis en burgerschap2
lichamelijke opvoeding2
economische financiële competentie0/1
artistieke expressie*0/1
domein moderne vreemde talen
Engels2
Frans3
Duits
Spaans
domein STEM
wiskunde5
aardrijkskunde2/1
biologie2
chemie2
fysica2
onderzoeksvaardigheden & STEM
natuurwetenschappen
informaticawetenschappen
specifiek gedeelte & keuze
Latijn4
bewegingswetensch.
economie
gedragswetenschappen
cultuurwetenschappen
filosofie
esthetica
OLB & projectwerking
max. aantal lestijden32