Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

2e graad

Economische wetenschappen

Voor wie?

Economie is een studierichting voor leerlingen met een brede algemene interesse die problemen graag analytisch benaderen.

Wil je weten hoe de wereldeconomie draait, hoe een bedrijf zijn boekhouding organiseert of hoe de aandelenbeurs werkt, dan is deze richting iets voor jou!

Wat?

  • In het derde jaar laten we onze leerlingen kiezen tussen een traject met extra talen of een traject met extra wiskunde en informatica.
  • Het optiepakket wiskunde en informatica bereidt de leerlingen ideaal voor op een vervolgtraject economie-wiskunde. De leerlingen behandelen het maximumpakket wiskunde en bovendien worden ze extra uitgedaagd voor informatica. Het maakt van deze keuze een sterk wiskundige richting zonder accent op wetenschappen.
  • De leerlingen die voor het optiepakket talen kiezen, kunnen in de derde graad moeiteloos overstappen naar de studierichting economie-moderne talen of moderne talen.

Het maakt van deze richting een ideale voorbereiding op hoger onderwijs met een accent op economie en/of talen. We voorzien één remediërende lestijd wiskunde, enkel verplicht te volgen voor leerlingen met extra noden. Wie een academische master economie ambieert, kiest beter voor het optiepakket wiskunde.

What's next?

logische vervolgstudies in de derde graad

Deze richting in beeld

Lessentabel

Economische weten­schappen
optie
WIS. - INFO.
optie
TALEN
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak22
Nederlands44
geschiedenis en burgerschap (CLIL)22
lichamelijke opvoeding22
artistieke expressie1/01/0
domein moderne vreemde talen
Engels23/4
Frans45/4
Duits0/2
domein STEM
wiskunde5/64
aardrijkskunde11
biologie11
chemie11
fysica11
STEM
informaticawetenschappen21/0
toegepaste informatica
specifiek gedeelte & keuze
Latijn
bewegingswetensch.
economie & bedrijfswetenschappen44
sociologie & psychologie
communicatiewetensch.
filosofie
esthetica
wiskunde remediëring(1)
studieatelier & coaching
max. aantal lestijden3233