Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

2e graad

Latijn

Voor wie?

De studierichting Latijn is een uitstekende keuze voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in de klassieke beschavingen, met hun talen, culturen en literatuur.  Ze genieten van de uitdaging om op een gestructureerde en analytische manier met die ‘nieuwe’ taal aan de slag te gaan, om zo ook heel wat verbanden met de moderne talen te ontdekken.

Leerlingen met een hart voor wetenschappen vinden in de richting Latijn met optie wetenschappen ook een mooie uitdaging.

Wat?

We bieden twee studierichtingen Latijn aan op onze school.
Die maken een vlotte doorstroom naar de derde graad mogelijk.

  • Latijn met optie wetenschappen: brede basisvorming aangevuld met 4 uur Latijn en een uitgebreid luik STEM (5 u. wiskunde, 6 u. wetenschappen)
  • Latijn met optie talen: brede basisvorming aangevuld met 4 uur Latijn en extra lestijden Nederlands, Frans en Engels.

Bovendien bieden we in het vierde jaar 2 lestijden Duits aan en 1 remediërende lestijd wiskunde, enkel te volgen door leerlingen met extra noden.

What's next?

logische vervolgstudies in de derde graad

Deze richting in beeld

Lessentabel

Latijn
optie
WETEN­SCHAPPEN
optie
TALEN
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak22
Nederlands45
geschiedenis en burgerschap (CLIL)22
lichamelijke opvoeding22
artistieke expressie
domein moderne vreemde talen
Engels23/4
Frans45/4
Duits0/2
domein STEM
wiskunde54
aardrijkskunde11
biologie21
chemie21
fysica21
STEM
informaticawetenschappen
toegepaste informatica1/01/0
specifiek gedeelte & keuze
Latijn44
bewegingswetensch.
economie & bedrijfswetenschappen
sociologie & psychologie
communicatiewetensch.
filosofie
esthetica
wiskunde remediëring(1)
studieatelier & coaching
max. aantal lestijden33/3233/34